چاپینرم افزاراختصاصی چاپ شرکت مهندسی نرم افزار فناوری اطلاعات نوین با رویکرد جلوگیری از زیان مالی در زمان پذیرش سفارش / عقد قرارداد  به برنامه ریزی دقیق منابع سازمان (ERP) در مرحله اخذ سفارش (پیشنهاد قیمت فروش ، برنامه ریزی تامین مواد اولیه ، برنامه ریزی عملیات پیش چاپ ، چاپ ، لمینیت و ... ) پرداخته و کلیه مراحل یک سفارش را از زمان پذیرش تا تحویل به مشتری را گام به گام بصورت مکانیزه در داخل کارتابل الکترونیک ثبت و رهگیری می نماید .

 

گام اول :

Ø      دریافت مشخصات مشتری و محصول جهت سفارش / قرارداد

Ø      دریافت و ثبت اطلاعات فنی لازم جهت تولید

Ø      دریافت و ثبت اطلاعات مواد اولیه مصرفی ( Material ) جهت تولید

Ø      کنترل اعتبار مشتری جهت تصمیم گیری

Ø      چاپ سفارش / قرارداد

Ø      محاسبه و برآورد قیمت تمام شده

 

گام دوم :

Ø      دریافت وجه از مشتری بابت هر سفارش

Ø      پیگیری دریافت مواد اولیه از مشتری در صورتی که تامین آن به عهده مشتری باشد.

Ø      برنامه ریزی خرید و تامین مواد اولیه برای سفارش

Ø      امکان تخصیص و جابجایی موجودی انبار به هر مشتری و سفارش


گام سوم:

Ø      برنامه ریزی جهت تولید سفارشات اخذ شده بر اساس اولویت تاریخ نیاز مشتری

Ø      صدور برگه دستور ساخت برای روزهای کاری آینده به تفکیک مراحل تولید

Ø      صدور درخواست کالا از انبار جهت دریافت مواد اولیه مورد نیاز از انبار

Ø      ثبت عملکرد روزانه مواد اولیه مصرفی به تفکیک هر سفارش

Ø      ثبت عملکرد روزانه آمار تولید محصول به تفکیک هر سفارش

Ø      ثبت ضایعات مواد اولیه و محصولات تولید شده به تفکیک سفارش

Ø     ثبت توقفات ماشین آلات تولیدی با ذکر دلیل توقف


گام چهارم: 

Ø      محاسبه قیمت تمام شده واقعی هر سفارش با قیمت پیش بینی شده آن در زمان عقد قرارداد با تحلیل دلایل آن

Ø      مقایسه مقدار مواد اولیه مصرف شده با مقدار لازم و استاندارد و بررسی انحرافات

Ø      تهیه گزارش توقف ماشین آلات به تفکیک دلایل جهت بالا بردن راندمان کار

Ø      داشبورد های مدیریتی

 

 

دستاوردهای استفاده از پکیج شرکت NIT 

 

بازنگری تمامی فرآیندهاتا دستیابی به نیازهای اطلاعاتی جهت بدست آوردن اهداف سازمان از قبیل :

 

ü      محاسبه صحیح بهای تمام شده

ü      برنامه ریزی مناسب و مدیریت تولید

ü      برنامه ریزی دقیق تامین مواد MRP

ü      ثبت دقیق عملکرد تولید در ایستگاه های مختلف ( مصرف مواد و نیمه ساخته ، ضایعات ،توقف ماشین آلات ،تولید محصول و نیمه ساخته ، کارکرد نیروی انسانی )

ü      کنترل کیفیت مواد اولیه ، حین تولید و محصولات تولید شده

ü      کنترل مواد اولیه نگهداری شده در انبار

ü      برنامه ریزی خرید مایحتاج شرکت از قبیل مواد اولیه ، قطعات یدکی ، ملزومات مصرفی و ...

ü      ارزیابی تامین کنندگان به جهت بالا بردن ضریب اطمینان در تولید محصولات

ü      ارزیابی مشتریان محصولات سازمان به جهت مدیریت نقدینگی

ü      انواع قیمت گذاری جهت فروش محصول و ماتریس تخفیفات و پخش

 

 

 

محصولات نرم افزاری شرکت NIT در خصوص شرکت های چاپی

 

·        مدیریت مالی (Financial Management)

ü      سیستم حسابداری مالی

ü      سیستم دریافت و پرداخت (خزانه)

ü      سیستم اموال و دارایی های ثابت

ü      سیستم حسابداری انبار

ü      سیستم حسابداری فروش

ü      سیستم حسابداری تدارکات

ü      سیستم امور سهام

ü      حسابداری بهای تمام شده

 

·        مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain management)

ü      سیستم مدیریت انبار

ü      سیستم تدارکات داخلی و خارجی

ü      سیستم ارزیابی تامین کنندگان

ü      سیستم فروش

ü      سیستم قراردادها

 

 

·        مدیریت و برنامه ریزی منابع تولید(Manufacturing Resource Planning )

ü      سیستم سفارش ساخت  

ü      سیستم برنامه ریزی تولید

ü      سیستم ثبت عملکرد تولید

ü      سیستم  نگهداری و تعمیر بهره ور (TPM)

 

 

·        سیستم منابع انسانی(Human Resourcing)

ü      سیستم پرسنلی ( کارگزینی )

ü      حقوق و دستمزد

ü      جذب , آموزش و بهداشت

ü      زیر سیستم کارکرد

ü      سیستم مدیریت صورتجلسات

 

·        مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management  )

ü      مدیریت ارتباط با مشتری CRM

ü      سیستم بازاریابی

ü      سیستم اتوماسیون اداری

ü      خدمات پس از فروش

ü      سیستم تیکتینگ