خدماتی
در دنیای جدید صاحبان فعالیت های خدماتی جهت بالا بردن سطح و کیفیت خدمات ارائه شده نیاز به آگاهی از میزان رضایت مندی مشتریان و مقرون به صرفه بودن تک تک خدمات انجام شده را د ارند .    

بهای تمام شده خدمات ارائه شده و کیفیت آن نگاه جدید شرکت فناوری اطلاعات نوین می باشد و رویکرد سیستم های نرم افزاری حسابداری خدماتی این شرکت علاوه بر محوریت فروش خدمات و پیگیری دریافت مطالبات ، محاسبه سود و زیان خدمات و رضایتمندی مشتریان می باشد .

 

  

دستاوردهای استفاده از پکیج  شرکت NIT  

 

بازنگری تمامی فرآیندها تا دستیابی به نیازهای اطلاعاتی جهت بدست آوردن اهداف سازمان از قبیل :

 

ü      اطلاع از میزان رضایتمندی مشتریان با رویکرد گسترش حوزه فعالیت

ü      پیگیری به موقع مطالبات جهت جلوگیری از ضرر و زیان

ü      محاسبه صحیح بهای تمام شده خدمات ارائه شده  

ü      نگاه ویژه به نیروی انسانی ارائه کننده خدمات

ü      برنامه ریزی مناسب ارائه خدمات و مدیریت آن از طریق نرم افزارهای برخط

ü      برنامه ریزی دقیق تامین اقلام احتمالی در ارائه خدمات  MRP

ü      ثبت دقیق خدمات ارائه شده    

ü      برنامه ریزی خرید مایحتاج شرکت از قبیل مواد اولیه احتمالی ، ملزومات مصرفی و ....

ü      ارزیابی مشتریان به جهت مدیریت نقدینگی

ü      انواع قیمت گذاری جهت ارائه خدمات و ماتریس تخفیفات و پخش

 

 

 

 


 

محصولات نرم افزاری شرکت NIT در خصوص شرکت های تولیدی

 

·        مدیریت مالی (Financial Management)

ü      سیستم حسابداری مالی

ü      سیستم دریافت و پرداخت (خزانه)

ü      سیستم اموال و دارایی های ثابت

ü      سیستم حسابداری انبار

ü      سیستم حسابداری فروش

ü      حسابداری بهای تمام شده

 

·        مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain management)

ü      سیستم مدیریت انبار

ü      سیستم فروش

ü      سیستم قراردادها

 

·        سیستم منابع انسانی(Human Resourcing)

ü      سیستم پرسنلی ( کارگزینی )

ü      حقوق و دستمزد

ü      جذب , آموزش و بهداشت

ü      زیر سیستم کارکرد

 

·        مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management  )

ü      مدیریت ارتباط با مشتری CRM

ü      سیستم باشگاه مشتریان

ü      سیستم اتوماسیون اداری

ü      خدمات پس از فروش

ü      سیستم تیکتینگ