بازرگانی


بطور کلی هر بنگاه تجاری که محصول یا کالایی را خریداری (داخلی/خارجی)  و با بازاریابی برروی آن (بدون تغییرات) آن را به فروش (داخلی/خارجی) می رساند دارای ماهیت بازرگانی می باشد . با عنایت به برداشت فوق تاثیر خرید محصول با کیفیت و قیمت مناسب در حداقل زمان رکن اصلی در یک شرکت بازرگانی می باشد . در این رابطه نقش بکارگیری سیستمهای هوشمند نرم افزاری از الزامات جهت نیل به گردش کاری شفاف ، روان و دقیق می باشد . مجموعه سیستمهای حوزه بازرگانی شرکت مهندسی نرم افزار فناوری اطلاعات نوین با اهداف اشاره شده توسط متخصصین این حوزه طراحی و تولید شده است .

 

 

دستاوردهای استفاده از پکیج  شرکت NIT  

 

بازنگری تمامی فرآیندها تا دستیابی به نیازهای اطلاعاتی جهت بدست آوردن اهداف سازمان از قبیل :

 

ü      برنامه ریزی دقیق خرید محصول و پیگیری محصولات خریداری شده تا دریافت کالا

ü      انجام عملیات خرید ( استعلام قیمت ، فهرست مقایسه ای استعلام بهاء ، کمیسیون معاملات ، سفارش خرید و .... ) بصورت ریالی و ارزی

ü      دریافت کالا و انجام کنترل کیفیت کالای دریافتی و مطابقت با سفارش خرید

ü      نگهداری و انبارش اقلام خریداری شده در انبار با صدور رسید انبار

ü      کنترل محصولات نگهداری شده در انبار براساس تاریخ انقضاء / سری ساخت / سریال

ü      بازاریابی محصولات تا تحقق و تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل

ü      انجام عملیات فروش با انواع قیمت به همراه ماتریس تخفیفات ( پیش فاکتور ، حواله فروش ، حواله انبار ، فاکتور فروش ) بصورت ریالی و ارزی 

ü      دریافت مبالغ فروش رفته و انجام راًس گیری بر روی مبالغ دریافتی جهت

ü      محاسبه صحیح بهای تمام شده کالای فروش رفته

ü      ارزیابی تامیین کنندگان به جهت بالا بردن ضریب اطمینان در تولید محصولات

ü      ارزیابی مشتریان محصولات سازمان به جهت مدیریت نقدینگی

 


محصولات نرم افزاری شرکت NIT در خصوص فعالیت بازرگانی

 

·        مدیریت مالی (Financial Management)

ü      سیستم حسابداری مالی

ü      سیستم صورت ها و نسبت های مالی

ü      سیستم دریافت و پرداخت (خزانه)

ü      سیستم اموال و دارایی های ثابت

ü      سیستم حسابداری انبار

ü      سیستم حسابداری فروش

ü      سیستم حسابداری تدارکات

ü      حسابداری بهای تمام شده

 

·        مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain management)

ü      سیستم مدیریت انبار

ü      سیستم تدارکات داخلی و خارجی

ü      سیستم ارزیابی تامین کنندگان

ü      سیستم فروش

ü      سیستم قراردادها

 

·        سیستم منابع انسانی(Human Resourcing)

ü      سیستم پرسنلی ( کارگزینی )

ü      حقوق و دستمزد

ü      جذب , آموزش و بهداشت

ü      زیر سیستم کارکرد

ü      سیستم مدیریت صورتجلسات

 

·        مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management  )

ü      مدیریت ارتباط با مشتری CRM

ü      سیستم بازاریابی

ü      سیستم اتوماسیون اداری

ü      خدمات پس از فروش

ü      سیستم تیکتینگ