داروییدر صنایع تولیدکننده دارو با توجه به تنوع داروها ، میزان داروهای تولید شده در حجم بالا ، تولید محصولات با سری ساخت و تاریخ انقضای مختلف ، رصد سری ساخت مواد اولیه استفاده شده در محصول ، استفاده از یک سیستم  یکپارچه و پیشرفته نرم افزاری حائز اهمیت می باشد.

 

 

دستاوردهای استفاده از پکیج  شرکت NIT  

 

بازنگری تمامی فرآیندها تا دستیابی به نیازهای اطلاعاتی جهت بدست آوردن اهداف سازمان از قبیل :

 

ü      محاسبه صحیح بهای تمام شده

ü      جمع آوری اطلاعات ( مقدار مواد اولیه ، زمان ماشین آلات جهت تولید ، زمان تخصص های مورد نیاز در هر مرحله از تولید ) برای محصولات تولیدی با فرمول های مختلف

ü      برنامه ریزی مناسب و مدیریت تولید

ü      برنامه ریزی تامین مواد MRP

ü      ثبت دقیق عملکرد تولید در ایستگاه های مختلف ( مصرف مواد و نیمه ساخته ، ضایعات ،توقف ماشین آلات ،تولید محصول و نیمه ساخته ، کارکرد نیروی انسانی )  

ü      کنترل کیفیت مواد اولیه ، حین تولید و محصولات تولید شده  

ü      کنترل مواداولیه نگهداری شده در انبار براساس تاریخ انقضاء

ü      برنامه ریزی خرید مایحتاج شرکت از قبیل مواد اولیه ، قطعات یدکی ، ملزومات مصرفی و ....

ü      ارزیابی تامیین کنندگان به جهت بالا بردن ضریب اطمینان در تولید محصولات

ü      ارزیابی مشتریان محصولات سازمان به جهت مدیریت نقدینگی

ü      انواع قیمت گذاری جهت فروش محصول و ماتریس تخفیفات و پخش

 

 

محصولات نرم افزاری شرکت NIT در خصوص صنعت داروسازی


·        مدیریت مالی (Financial Management)

ü      سیستم حسابداری مالی

ü      سیستم دریافت و پرداخت (خزانه)

ü      سیستم اموال و دارایی های ثابت

ü      سیستم حسابداری انبار

ü      سیستم حسابداری فروش

ü      سیستم حسابداری تدارکات

ü      سیستم امور سهام

ü      حسابداری بهای تمام شده

 

·        مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain management)

ü      سیستم مدیریت انبار

ü      سیستم تدارکات داخلی و خارجی

ü      سیستم ارزیابی تامین کنندگان

ü      سیستم فروش

ü      سیستم قراردادها

 

 

·        مدیریت و برنامه ریزی منابع تولید(Manufacturing Resource Planning )

ü      سیستم ساختار محصول (3m)

ü      سیستم برنامه ریزی تولید 

ü      سیستم ثبت عملکرد تولید  

ü      سیستم  نگهداری و تعمیر بهره ور (TPM)

 

 

·        سیستم منابع انسانی(Human Resourcing)

ü      سیستم پرسنلی ( کارگزینی )

ü      حقوق و دستمزد

ü      جذب , آموزش و بهداشت

ü      زیر سیستم کارکرد

ü      سیستم مدیریت صورتجلسات

 

·        مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management  )

ü      مدیریت ارتباط با مشتری CRM

ü      سیستم بازاریابی

ü      سیستم اتوماسیون اداری

ü      خدمات پس از فروش

ü      سیستم تیکتینگ