همکاری با ما

فرصت های شغلی

برای درخواست همکاری، کافی است یکی از مشاغل زیر را انتخاب و رزومه خود را برای ما بفرستید.

ارسال رزومه برای امور اداری و دفتری

ارسال رزومه برای شغل برنامه نویسی

ارسال رزومه برای شغل پشتیبان و راه انداز نرم افزار

*
*
*
*

حجم فایل ارسالی حداکثر 5MB

فرمت های قابل قبول zip,rar,doc,pdf